กิฟฟารีน ผลิตภัณฑ์เกษตร

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 026/1 มังคุดร้อยปี ราชินีผลไม้ คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 026/2 มังคุดร้อยปี ราชินีผลไม้ คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 026/3 มังคุดร้อยปี ราชินีผลไม้ คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 025/1 ลิ้นจี่ โป่งน้ำร้อน คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 025/2 ลิ้นจี่ โป่งน้ำร้อน คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 025/3 ลิ้นจี่ โป่งน้ำร้อน คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 024/1 สับประรด คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 024/2 สับประรด คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 024/3 สับประรด คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 023/1 ปาล์ม คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 023/2 ปาล์ม คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 023/3 ปาล์ม คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 022/1 ขนุน คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 022/2 ขนุน คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 022/3 ขนุน คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 021/1 ทุเรียน คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 021/2 ทุเรียน คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 021/3 ทุเรียน คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 020/1 ถั่วฝักยาว คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 020/2 ถั่วฝักยาว คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 020/3 ถั่วฝักยาว คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 019/1 ข้าวนาดำ คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 019/2 ข้าวนาดำ คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 019/3 ข้าวนาดำ คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 018/1 มันสำปะหลัง คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 018/2 มันสำปะหลัง คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 018/3 มันสำปะหลัง คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 017/1 มะม่วง คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 017/2 มะม่วง คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 017/3 มะม่วง คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 014/1 หน่อไม้ฝรั่ง คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 014/2 หน่อไม้ฝรั่ง คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 014/3 หน่อไม้ฝรั่ง คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 013/1 พริกหยวก คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 013/2 พริกหยวก คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 013/3 พริกหยวก คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 012/1 ชมพู่ คลิํก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 012/2 ชมพู่ คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 012/3 ชมพู่ คลิํก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 011/1 เผือก คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 011/2 เผือก คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 011/3 เผือก คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 010/1 หอมแบ่ง,หัวไชเท้า คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 010/2 หอมแบ่ง,หัวไชเท้า คลิ๊ก!!

ลุยทุกไร่ ไปทุกสวน 010/3 หอมแบ่ง,หัวไชเท้า คลิ๊ก!!

 

 

 

 

 

 

ส้มโอ ตอน 1

ส้มโอ ตอน 2

ส้มโอ ตอน 3

ข้าวนาหว่าน ตอน 1

ข้าวนาหว่าน ตอน2

ข้าวนาหว่าน ตอน 3

องุ่น ตอน 1

องุ่น ตอน 2

องุ่น ตอน 3

 

วิธีสั่งซื้อสินค้า นำรหัส 57112442 ในการสั่งซื้อ จะได้รับส่วนลด 25% ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ

 

สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.095-9342475
ไลน์:0615781898 หรือ ID prada7260

 

 

 

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง

Visitors: 45,864